STOLJEĆA Nikola

STOLJEĆA Nikola
STOLJEĆA Nikolaj, ruski glumac. 1909 Smrt Ivana Groznog ( cm. Smrt Ivan Grozni) 1910 princeza Tarakanov ( cm . Princess Tarakanov) 1910 pukovnik ergunov ( cm. ' LT eRGUNOV) 1910 Mar ( cm.' MARA) 1910 Marthe guverner žena ( "Pad Novgorod Veliki") ( cm. Marfa-Guvernerova supruga) 1910 dvoboj ( vidi Duel (1910).

STOLJEĆA Nikolaj, ruski glumac.
1909 Smrt Ivana Groznog ( cm. Smrt Ivan Grozni)
1910 princeza Tarakanov ( cm . Princess Tarakanov)
1910 pukovnik ergunov ( cm. ' LT eRGUNOV) 1910 Mar
( cm.' MARA) 1910 Marthe guverner žena ( "Pad Novgorod Veliki") (
cm. Marfa-Guvernerova supruga) 1910 dvoboj ( vidi
Duel (1910).) Enciklopedija filma 2010 <- 1 -.!>