VALLEY predaka

VALLEY predaka
"Dolina predaka" SSSR Kyrgyzfilm, 1989, col. Drama. gotovo napušteno selo visoko u planinama Kirgistana. Bolitza njegova duša nije samo tri starci koji štite prazne kuće, ali i mladić, A demobilizirani vojnik. I zašto bi ljudi trebali ići na takva divna mjesta gdje je život čišći od gradova? ... Uloge: Darkul Kuyukova (.

"Dolina predaka" SSSR Kyrgyzfilm, 1989, col.
Drama.
gotovo napušteno selo visoko u planinama Kirgistana. Bolitza njegova duša nije samo tri starci koji štite prazne kuće, ali i mladić, A demobilizirani vojnik. I zašto bi ljudi trebali ići na takva divna mjesta gdje je život čišći od gradova? ...
Uloge: Darkul Kuyukova (. vidi KUYUKOVA Darkul) Rusul Ukachin Mukhtar Bahtygereev (. vidi BAHTYGEREEV Mukhtar) Bahadur Aliyev ( cm. ' Aliyev Bahadur Atabal) Jamal Seydakmatova ( cm.' SEYDAKMATOVA Jamal) . Redatelj: Kydyrzhan Kydyraliev ( vidi
Kydyraliev Kydyrzhan.) . Napisao: Murza Gaparov. Operator: Hasan Kydyraliev (
vidi
Kydyraliev Hassan.) . Enciklopedija kina. 2010.