Tătarukroz Tudor

Tătarukroz Tudor
Tătarukroz Tudor (str. 1957), scenarist i redatelj. Diplomirao na Institutu za umjetnost u Moldaviji, a zatim - VKSR (radionica E. Loteanu). Autorica tri kratka filma "Daniela Prepeljak" (1995) - debitantski debitant. 1995 DANILA PREPLEACH ("Daniela Prepeljak") redatelj, scenarist Enciklopedija kina.

Tătarukroz Tudor (str. 1957), scenarist i redatelj.
Diplomirao na Institutu za umjetnost u Moldaviji, a zatim - VKSR (radionica E. Loteanu).
Autorica tri kratka filma "Daniela Prepeljak" (1995) - debitantski debitant.
1995 DANILA PREPLEACH ("Daniela Prepeljak") redatelj, scenarist

Enciklopedija kina. 2010.