TARKINSKAYA Alina

TARKINSKAYA Alina
TARKINSKAYA Alina, glumica. 1991 Tijekom posljednjeg retka 1992 Luda ljubav 1993 VIJAK 1993 TALIJANSKI UGOVOR 1993 operacija "LUCIFER" ( cm. RAD "Lucifer") 1995 vuk krvi 1996 ZNANSTVENI PANEL PILOT Enciklopedija filma. 2010.

TARKINSKAYA Alina, glumica.
1991 Tijekom posljednjeg retka
1992 Luda ljubav
1993 VIJAK
1993 TALIJANSKI UGOVOR
1993 operacija "LUCIFER" ( cm. RAD "Lucifer") 1995 vuk krvi
1996 ZNANSTVENI PANEL PILOT
Enciklopedija filma. 2010.