Priče iz Bečke šume

Priče iz Bečke šume
"Priče iz Bečke šume" (Geschichten aus dem Wiener Wald) Austrija - Njemačka, 1979, 96 min. Drama. Zaslon adaptacija predstave E. von Horváth o moralu Bečki sitne buržoazije u kasnim 20-ih, kada je bio u cijeloj atmosferi doba osjetili su budućnost otpisan, razočaranje, uništavanje imovine, osnivanje novog tvrdog poretka.

"Priče iz Bečke šume" (Geschichten aus dem Wiener Wald) Austrija - Njemačka, 1979, 96 min.
Drama.
Zaslon adaptacija predstave E. von Horváth o moralu Bečki sitne buržoazije u kasnim 20-ih, kada je bio u cijeloj atmosferi doba osjetili su budućnost otpisan, razočaranje, uništavanje imovine, osnivanje novog tvrdog poretka.
Izvođači: Birgit Doll, Hanno Posle, Helmut Kvaltinger, Jane Tilden, Lil Dagover.
Direktor Maximilian Shell ( pogledajte SHELL Maximillian) .

Enciklopedija kina. 2010.