Povilas Stankus

Povilas Stankus
Stankus Povilas glumac. 1987 Vječni sjaj 1990 ulaznica za Taj Mahal 1990 DAN RIBA 1992 TRAVELLER zemlja 1992 Detektivka 1994 snijeg ( vidjeti u raju previše. u raju previše snijeg) Enciklopedija filma. 2010.

Stankus Povilas glumac.
1987 Vječni sjaj
1990 ulaznica za Taj Mahal
1990 DAN RIBA
1992 TRAVELLER zemlja
1992 Detektivka
1994 snijeg ( vidjeti u raju previše. u raju previše snijeg)

Enciklopedija filma. 2010.