Solodenko Ljudmila

Solodenko Ljudmila
Solodenko Ljudmila, glumica. 1981 osmi čudo (Sport fantazije) 1982 zvijezda i Smrt Joaquin Murieta 1984 Posljednji posjet 1984 TASS je ovlašten proglasiti ... 1986 KIN-DZA-DZA 1987 Sudionici ( cm. Sudionici (SSSR, CSSR)) 1989 kočijaš teretnih kola i kralj 1992 CIJENA BLAGO Enciklopedija filma. 2010.

Solodenko Ljudmila, glumica.
1981 osmi čudo (Sport fantazije)
1982 zvijezda i Smrt Joaquin Murieta
1984 Posljednji posjet
1984 TASS je ovlašten proglasiti ...
1986 KIN-DZA-DZA
1987 Sudionici ( cm. Sudionici (SSSR, CSSR)) 1989 kočijaš teretnih kola i kralj
1992 CIJENA BLAGO
Enciklopedija filma. 2010.