Sillart Jurij Alexandrovich

Sillart Jurij Alexandrovich
Sillart Yury Alexandrovich (str. 29. 05. 1943), operater. Diplomirao je na fakultetu VGIK-a (1970., radionica A. Galperina). 1971 INSPIRACIJA ( cm. Inspiracija (1971)) u 1975 briljantima za diktaturu proletarijata operatora 1976 vrijeme za život, vrijeme za ljubav 1978 CIJENA SMRT Pitajte Deadman 1979 HOTEL "Dead planinar" ( cm.

Sillart Yury Alexandrovich (str. 29. 05. 1943), operater.
Diplomirao je na fakultetu VGIK-a (1970., radionica A. Galperina).
1971 INSPIRACIJA ( cm. Inspiracija (1971)) u
1975 briljantima za diktaturu proletarijata operatora
1976 vrijeme za život, vrijeme za ljubav
1978 CIJENA SMRT Pitajte Deadman
1979 HOTEL "Dead planinar" ( cm. Hotel Dead planinar) tipku
1980 šuma ljubičasta operater
1981 oštra operater MORE
1983 avanturisti operater
1984 Requiem operater
1986 paket od
1987 stotinu godina možda operater
1989 RISE ( cm. LIFT) direktor 1989 ukradenih DATUM operater
1991 dJECA sUNCA
( cm. Djeca sunca (1991)) Direktor Enciklopedija filma. 2010.