ŠčEdrin Valentinovo

ŠčEdrin Valentinovo
ŠčEdrin Valentinovo zvuka. 1961 Ivan Rybakov 1970 MORE NA POŽAR 1970 Polynin Slučaj 1975 Bijeg od gospodina McKinley ( cm. Bijeg od gospodina McKinley) 1977 KARIJERA RIMSKI 1979 okus kruha (tetralogije) 1992 Kako ste, Karas? Enciklopedija kina. 2010.

Ščedrin Valentinovo zvuka.
1961 Ivan Rybakov
1970 MORE NA POŽAR
1970 Polynin Slučaj
1975 Bijeg od gospodina McKinley ( cm. Bijeg od gospodina McKinley)
1977 KARIJERA RIMSKI
1979 okus kruha (tetralogije)
1992 Kako ste, Karas?

Enciklopedija kina. 2010.