Rosenfeld Michael K.

Rosenfeld Michael K.
Rosenfeld Michael K. (05. 07. 1906 St. Petersburg -. 15. 05. 1942 Kharkiv regija), pisac. Nakon što je diplomirao, započeo je svoju novinarsku karijeru u Leningradskoj novini Smena. Godine 1924. preselio se u Moskvu, postajući jedan od osnivača Komsomolskaya Pravda. Kao novinar sudjelovao u 16 ekspedicija.

Rosenfeld Michael K. (05. 07. 1906 St. Petersburg -. 15. 05. 1942 Kharkiv regija), pisac.
Nakon što je diplomirao, započeo je svoju novinarsku karijeru u Leningradskoj novini Smena. Godine 1924. preselio se u Moskvu, postajući jedan od osnivača Komsomolskaya Pravda. Kao novinar sudjelovao u 16 ekspedicija. - CER, Franz Josef i sur bila je Španjolska fronte na Khalkhin-. Sredinom tridesetih počelo je pisati skripte. Od početka Velikog Domovinskog rata volontirala je ispred, borila se na jugozapadnoj fronti, napisala korespondenciju s novinama "Crvena armija". Godine 1942. postao je posebni dopisnik Crvene zvijezde. Ubijen je u blizini Kharkova.
1940 SLUČAJ U VOLCANU

Enciklopedija kina. 2010.