Olga Petrova

Olga Petrova
Olga Petrova, skladatelja. 1978 Sad ili nikad 1980 Sicilijanska obrana 1983 visoka testa 1983 pomoćna ulaznice 1986 Moj omiljeni klaun 1993 balerina ( cm. balerina (1993)) 1998 izolacija St. Petersburg tajne Enciklopedija filma. 2010.

Olga Petrova, skladatelja.
1978 Sad ili nikad
1980 Sicilijanska obrana
1983 visoka testa
1983 pomoćna ulaznice
1986 Moj omiljeni klaun
1993 balerina ( cm. balerina (1993))
1998 izolacija St. Petersburg tajne

Enciklopedija filma. 2010.