Pervomayskiy (kino Moskva)

Pervomayskiy (kino Moskva)
Pervomaisky Uključeno u mrežu kina "Karo-film". Adresa: Moskva, sv. Pervomaiskaya, 93/20. Telefon: 465-75-75, 465-75-65. Format zvučne opreme Dolby Digital. Internet adresa: www. karofilm. ru. Enciklopedija kina. 2010.

Pervomaisky
Uključeno u mrežu kina "Karo-film".
Adresa: Moskva, sv. Pervomaiskaya, 93/20. Telefon: 465-75-75, 465-75-65.
Format zvučne opreme Dolby Digital.
Internet adresa: www. karofilm. ru.

Enciklopedija kina. 2010.