Pan

Pan
PAN, recepcija snimanje, pri snimanju obavlja okretanjem kamere u horizontalnom ili vertikalnom ili oba smjera. Pretraživanje se koristi za fotografiranje pokretne objekte, krajolika i drugima. Kada se postiže vožnja isti učinak kao da je pokret oka, pretvarajući ljudske glave, pregled snimljenih objekata.

PAN, recepcija snimanje, pri snimanju obavlja okretanjem kamere u horizontalnom ili vertikalnom ili oba smjera. Pretraživanje se koristi za fotografiranje pokretne objekte, krajolika i drugima. Kada se postiže vožnja isti učinak kao da je pokret oka, pretvarajući ljudske glave, pregled snimljenih objekata. Vidi i snimanje s pokretom.

Enciklopedija kina. 2010.