Natalia Fomenko

Natalia Fomenko
Fomenko Natalija, glumica. Poštovani Artist Rusije. Glumica Maly Drama kazališta (St. Petersburg). 1979 obiteljskom krugu 1988 Srce psa ( cm. Srce psa (1988)) 1991, kao i kada ... Enciklopedija filma. 2010.

Fomenko Natalija, glumica.
Poštovani Artist Rusije.
Glumica Maly Drama kazališta (St. Petersburg).
1979 obiteljskom krugu
1988 Srce psa ( cm. Srce psa (1988))
1991, kao i kada ...

Enciklopedija filma. 2010.