Kuća snimatelja

Kuća snimatelja
Kuća snimatelja, kreativni klub kino brojkama, St. Petersburg od 1928., u Moskvi od 1934. godine. Kuće redatelja također su dostupne u drugim gradovima. Enciklopedija kina. 2010.

Kuća snimatelja, kreativni klub kino brojkama, St. Petersburg od 1928., u Moskvi od 1934. godine. Kuće redatelja također su dostupne u drugim gradovima.

Enciklopedija kina. 2010.