Hot Shots 2

Hot Shots 2
Hot Shots, II dio (Hot Shots! Part Deux) SAD, 1993, 89 min. Komedija. Nastavak filma iz 1991. godine. Autori su se prebacili na parodijalne cikluse "Rambo" i "Nestale na bojištu". No, ponekad je dojam da su gotovo ozbiljno postavio rekord po broju poginulih na zaslonu i previše studiozno reproducirati u filmu epizodu oslobađanja talaca u Iraku zatočeništvu.

Hot Shots, II dio (Hot Shots! Part Deux) SAD, 1993, 89 min. Komedija.
Nastavak filma iz 1991. godine. Autori su se prebacili na parodijalne cikluse "Rambo" i "Nestale na bojištu". No, ponekad je dojam da su gotovo ozbiljno postavio rekord po broju poginulih na zaslonu i previše studiozno reproducirati u filmu epizodu oslobađanja talaca u Iraku zatočeništvu.
Uloge: Charlie Sheen (. vidi guma Charlie) Lloyd Bridges, Valeria Golino (. vidi Golino Valeria) , Richard Krenna, Brenda Bakke.
Redatelj: Jim Eibrahams ( vidi ABRAHAMAS Jim) .

Enciklopedija kina. 2010.