Horizon (Cinema Moscow)

Horizon (Cinema Moscow)
Horizon Uključen u mrežu kina "Formula Kino". Adresa: Moskva, Komsomolsky prospect, 21/10. Telefon: 246-80-59. Format zvučne opreme Dolby Digital. Internet adresa: www. formulakino. ru. Enciklopedija kina. 2010.

Horizon
Uključen u mrežu kina "Formula Kino".
Adresa: Moskva, Komsomolsky prospect, 21/10. Telefon: 246-80-59.
Format zvučne opreme Dolby Digital.
Internet adresa: www. formulakino. ru.

Enciklopedija kina. 2010.