Hodotov Nikolaj

Hodotov Nikolaj
Hodotov Nikolaja (14. 02. 1878 - 16. 02. 1932.), glumac poštovan izvođač RSFSR diplomirao dramskih tečajeva kazališnoj školi St. Petersburgu (1898., klasa V. Davydov) od 1898 - glumac kazališta Alexandrinsky (kasnije - Lenjingradska Akademski dramsko kazalište je angažirana u pedagoškom radu :. u 1909-1912 predavao je na dramskih tečajeva Rigler-.

Hodotov Nikolaja (14. 02. 1878 - 16. 02. 1932.), glumac
poštovan izvođač RSFSR <.. diplomirao dramskih tečajeva kazališnoj školi St. Petersburgu (1898., klasa V. Davydov)
od 1898 - glumac kazališta Alexandrinsky (kasnije - Lenjingradska Akademski dramsko kazalište je angažirana u pedagoškom radu :. u 1909-1912 predavao je na dramskih tečajeva Rigler-. Voronkova, tada otvorio svoje drame, napustio je scenu 1929. godine.
1932 OSOBNI SLUČAJ (
vidi privatna stvar (1932).) Enciklopedija filma 2010 <- 1 -.!>