HIDDEN PASES

HIDDEN PASES
Drama. Rory Tepper, sudionik u ratu u Vijetnamu, razočaran u životu i ne pronalaženje pristojnog mjesta u njemu, pokušava počiniti samoubojstvo. Ali ostaje krivac. Završava u Maxovu baru, gdje se okupljaju ljudi New York s invaliditetom, uglavnom Vijetnam. I bivši košarkaš Jerry Maxwell treba novac za operaciju da se vrati u sport (tamo je košarku "skriveni prolazi").
"Inside Moves" SAD, 1980, 113 min.
Drama.
Rory Tepper, sudionik u ratu u Vijetnamu, razočaran u životu i ne pronalaženje pristojnog mjesta u njemu, pokušava počiniti samoubojstvo. Ali ostaje krivac. Završava u Maxovu baru, gdje se okupljaju ljudi New York s invaliditetom, uglavnom Vijetnam. I bivši košarkaš Jerry Maxwell treba novac za operaciju da se vrati u sport (tamo je košarku "skriveni prolazi"). Zajednička nesreća okuplja ljude koji se upoznaju u Maxovu baru.
Vidi: John Savage
( vidi SEVIGE John) , David Morse, Amy Wright, Tony Burton. Direktor Richard Donner
( vidi DONNER Richard) . Enciklopedija kina. 2010.