Heroes Kelly

Heroes Kelly
Heroes Kelly (Kelly „s Heroes) SAD, 1970, 145 min. Avantura, Drama, komedija. Grupa od petnaestak ljudi odlučili opljačkati, podržava tri spremnika, bankovni lageru . zlatne poluge iza njemačkih linija u blizini francuskog grada Nancy je 1944. godine u ulozi glavne "partner" djeluje narednik po imenu Big Joe uloge :.

Heroes Kelly (Kelly „s Heroes) SAD, 1970, 145 min. Avantura, Drama, komedija.
Grupa od petnaestak ljudi odlučili opljačkati, podržava tri spremnika, bankovni lageru . zlatne poluge iza njemačkih linija u blizini francuskog grada Nancy je 1944. godine u ulozi glavne "partner" djeluje narednik po imenu Big Joe
uloge :. Clint Eastwood ( vidi Eastwood Clint.) Telly Savalas, Donald Sutherland ( cm. ' Donald SUTHERLAND) Don Rikles, Carroll 0 „Connor, Harry Dean Stanton. Redatelj: Brian Hatton.
Enciklopedija kina. 2010.