Visina (Kino Moskva)

Visina (Kino Moskva)
Visina Uključeno u mrežu kina "Centar film". Adresa: Moskva, sv. Mladi lenjinisti, 52. Telefon: 172-78-51. Format zvučne opreme Dolby Digital Surround EX. Enciklopedija kina. 2010.

Visina
Uključeno u mrežu kina "Centar film".
Adresa: Moskva, sv. Mladi lenjinisti, 52. Telefon: 172-78-51.
Format zvučne opreme Dolby Digital Surround EX.

Enciklopedija kina. 2010.