Tatyana Filatov (glumica)

Tatyana Filatov (glumica)
FILATOVA Tatiana, glumica. Glumica kazališnog "sfera" (Moskva). Vidi ARMAVIR) 1992 DOBRO NOĆ! 1992 NE MOŽEMO BITI ODRŽIVO 1991 "ARMAVIR" Enciklopedija kina. 2010.

FILATOVA Tatiana, glumica.
Glumica kazališnog "sfera" (Moskva).
Vidi
ARMAVIR) 1992 DOBRO NOĆ! 1992 NE MOŽEMO BITI ODRŽIVO 1991 "ARMAVIR"

Enciklopedija kina. 2010.