Efros Nikolaj Yefimovich

Efros Nikolaj Yefimovich
Efros Nikolaj Yefimovich (1967 - 06. 10. 1923.), scenarist. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Moskvi (1889). Povjesničar kazališta, kritičar, urednik. U ranim 1890-ih svirao je na kazalištu u periodičnom tisku: teatrovedchesky autor članaka i mišljenja, knjiga o Kachalov, Moskvi umjetnosti kazališta.

Efros Nikolaj Yefimovich (1967 - 06. 10. 1923.), scenarist.
Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Moskvi (1889).
Povjesničar kazališta, kritičar, urednik. U ranim 1890-ih svirao je na kazalištu u periodičnom tisku: teatrovedchesky autor članaka i mišljenja, knjiga o Kachalov, Moskvi umjetnosti kazališta. Od početka Moskvi umjetnosti kazališta (1898) bio je promicatelj umjetnosti kazališta i drame Antona Čehova. Od 1918 on je na čelu književnu odjel Likovne grupe „Rus”, radio je u kazalištu dijelu Nacionalne akademije umjetnosti, u organizaciji pod njegovim okriljem. Uredio časopis "kazalište kultura" (1921-1922), "kazališnom Review" (1922). Napisao A. Sanin filma „krađa svraka” (1920), ko-pisac „Polikushka” (s F. ograđen).
1919 POLISHUS

Enciklopedija kina. 2010.