BRUHATSKY Aleksandar

BRUHATSKY Aleksandar
BRUHATSKY ( Bruhatsky) Aleksandar, ruski glumac 1980. - Čeka ( vidi Stanje) 1990. - lešinari su na putu ( vidi jastreb na cesti. ) 1998 - vojnika Blues ( vidi Vojnici blues) 2000. - U kolovozu, četrdeset i četiri ( vidi U kolovozu, četrdeset četvrti) 2000 - Kamensky ( vidi KAMENSKAYA.) 2000 - Brzo Pomoć 2 ( vidi ubrzanje.

BRUHATSKY ( Bruhatsky) Aleksandar, ruski glumac
1980. - Čeka ( vidi Stanje)
1990. - lešinari su na putu ( vidi jastreb na cesti. )
1998 - vojnika Blues ( vidi Vojnici blues)
2000. - U kolovozu, četrdeset i četiri ( vidi U kolovozu, četrdeset četvrti) <. 2000 - Kamensky
( vidi KAMENSKAYA.) 2000 -
Brzo Pomoć 2 ( vidi ubrzanje. POMOĆ stalnim cijenama - 2 (WP - 2).) Enciklopedija filma 2010

<- 1 ->