ADVENTURE PYPH

ADVENTURE PYPH
"ADVENTURES OF PIF", SSSR, PANORAMA (S.-Pb.), 1990, boja. , 66 min. Glazbeno-lutkarska filmska izvedba. Na temelju igara istog imena V. Shukovskaya, M. Astran. Ulog: Gali Abaidulov ( vidi Abaidulov Gali) . Redatelj: Dmitrij Gendenstein. Operator: Sergey Astakhov ( vidi ASTHAKOV Sergej Valentinovich) .

"ADVENTURES OF PIF", SSSR, PANORAMA (S.-Pb.), 1990, boja. , 66 min.
Glazbeno-lutkarska filmska izvedba.
Na temelju igara istog imena V. Shukovskaya, M. Astran.
Ulog: Gali Abaidulov ( vidi Abaidulov Gali) .
Redatelj: Dmitrij Gendenstein.
Operator: Sergey Astakhov ( vidi ASTHAKOV Sergej Valentinovich) .
Koristi se glazba: Jacob Weisburd ( vidi Weisburg Yakov) .
Zvuk: Konstantin Zarin ( vidi Zarina Konstantin.) .

Enciklopedija kina. 2010.