Abbasov Aladin

Abbasov Aladin
Abbasov Aladin (umro prije 2003 ), Azerbajdžanski glumac, ugledni umjetnik Azerbajdžana. 1969 - burnog Kura ( vidi burna Kura.) 1969 - kriminal i kazna (. vidi kriminala i kazna (1969)) 1975 - brzina vjetra ( vidi brzina vjetra.) 1975 - simetrala s neba 1982 ( vidi stožer s neba.) - Nizami ( vidi NIZAMI.

Abbasov Aladin (umro prije 2003 ), Azerbajdžanski glumac, ugledni umjetnik Azerbajdžana.
1969 - burnog Kura ( vidi burna Kura.)
1969 - kriminal i kazna (. vidi kriminala i kazna (1969)) 1975 - brzina vjetra
( vidi brzina vjetra.) 1975 - simetrala s neba
1982 ( vidi stožer s neba.) - Nizami
( vidi NIZAMI.) 1986 - stari gat
( vidi stari lukobran.) 1987 - s morskom signal
( pogledajte SIGNAL SEA) 1990. - dan izvršenja (
vidi dAN kazna) 1996. - Čudno puta (
pogledajte <. ALIEN TIME) Enciklopedija kina. 2010.