DRAGON

DRAGON
DRAGON UBOJE BOJE (Uđite u zmaj) SAD, 1973. 97 min. Avanturistički film. Majstor borilačkih vještina angažira britanska inteligencija kako bi spriječila trgovinu opijumom. On sam napao nemirnu tvrđavu na otoku i više puta uđe u bitku s nadmoćnim silama. Uloge: Bruce Lee ( pogledajte LEE Bruce) , John Saxon, Jim Kelly, Anna Capri.

DRAGON UBOJE BOJE (Uđite u zmaj) SAD, 1973. 97 min. Avanturistički film.
Majstor borilačkih vještina angažira britanska inteligencija kako bi spriječila trgovinu opijumom. On sam napao nemirnu tvrđavu na otoku i više puta uđe u bitku s nadmoćnim silama.
Uloge: Bruce Lee ( pogledajte LEE Bruce) , John Saxon, Jim Kelly, Anna Capri.
Direktor Roberta Clausa.

Enciklopedija kina. 2010.